Duyurular

Anabilim Dalı Kurulu 07.04.2021 tarihli, 04 nolu toplantısı ve 2021/04 karar no ile, danışmanı atanmamış (Bilimsel Hazırlık olmamak ve daha önceki kurullarda danışmanı atanmamış olmak kaydıyla) lisansüstü öğrenciler için danışman atamaları gerçekleştirilmiş ve aşağıdaki listede sunulmuştur. Listede ismi yer alan öğrencilerin, isminin yanında bulunan toplantı detaylarına ait bilgileri de kullanarak, atanan danışmanları ile irtibata geçmeli ve http://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/ogrenci-formlari---alternatif-218943?siteUri=fbe adresinde bulunan "Yüksek Lisans Danışman Atama Formu", Form YL 1 ya da "Doktora Danışman Atama Formu", Form DR 1 formlarından birisini (Y. Lisans ya da Doktora öğrencisi olma durumu) atanan danışmanları ile birlikte doldurmaları ve bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde danışman atama işlemi resmi olarak gerçekleştirilememekte, yeni ders kayıt döneminde Tez Hazırlık ve Seminer dersleri seçilememekte ve bunun sonucu da dönem uzatmaya neden olabilmektedir.

2020-2021 Bahar Dönemi Lisansüstü Danışman Atama Sonuçları