Akademik Personel - Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Akademik Personel

 (Soyadı Sırasına Göre)

Prof. Dr. Adem ACIR

Tel: + 90 312 202 86 05

E-posta: adema@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Nükleer Enerji,  Yenilenebilir Enerji

       Prof. Dr. Mustafa AKTAŞ

       Tel: + 90 312 202 87 07

       E-posta: mustafaaktas@gazi.edu.tr

       Web

İlgi Alanları: Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, Enerji verimliliği, Kurutma sistemleri, Isı pompası sistemleri, Güneş enerjisi

Prof. Dr. Kurtuluş BORAN

Tel: + 90 312 202 86 08

E-posta: kboran@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Sogutma ve Uygulamaları, Isı Ekonomisi

Prof. Dr. Hikmet DOĞAN

Tel: + 90 312 202 87 00

E-posta: hdogan@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: İklimlendirme; ısı borusu, ısı pompası, ısı geri kazanım sistemleri, mekanik tesisat ve değişik yapılardaki güneş kollektörleri


Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ

(Bölüm Başkanı )

Tel: + 90 312 202 86 09

E-posta: ilbas@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Enerji Sistemleri, Yakıtlar ve Yanma, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ve CFD Analizi, Hidrojen Enerjisi, Sentetik Yakıtlar, Kömür Gazları, Biyogaz, Çevre ve Hava Kirliliği, Alternatif Enerji Kaynakları, Enerji Verimliliği, Yönetimi ve Politikaları


Prof. Dr. Tayfun MENLİK

Tel: + 90 312 202 87 04

E-posta: tmenlik@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Termodinamik, Güneş Enerjisi Sistemleri, Yakma Teknolojileri, Soğutma Sistemleri, Nanoakışkanlar, Isı Borusu


Prof. Dr. Adnan SÖZEN

Tel: + 90 312 202 86 07

E-posta: asozen@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Yenilenebilir Enerji Sistemleri,  Güneş Enerjisi Uygulamaları, GES Fizibiliteleri, Nanoakışkanlar, Nanosoğutucular, Isıtma/Soğutma Sistemleri, Isı Geri Kazanım Sistemleri, Françis Tipi Türbin Tasarımı, HES Projeleri, Enerji Yönetimi Performans Değerlendirme, Enerji ve Çevre Etkinliği, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Isı Transferi, Optimizasyon Teknikleri, Yapay Zeka Teknikleri, Veri Zarflama Analizi, Nükleer Santraller, Absorpsiyonlu Soğutma/Isıtma Sistemleri


Doç. Dr. Hüseyin USTA

Tel: + 90 312 202 87 02

E-posta: husta@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Soğutma tekniği, Isıtma Tekniği,  Isı Pompası, Doğalgaz, Yoğunlaştırıcı Güneş Kollektörleri


Doç. Dr. Fatih Emre BORAN

Tel:  + 90 312 202 88 54

E-posta: emreboran@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Enerji tahminleri, Enerji politikaları

 

         

     Doç. Dr. Serhat KARYEYEN

      Tel: + 90 312 202 86 31

      E-posta: serhatkaryeyen@gazi.edu.tr

      Web

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Kömür Gazları, Sentetik Yakıtlar (kömür gazları ve biyogazlar) Yakıtlar ve Yanma, Yanma ve Hava Kirliliği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD), Yanma Modelleme

 

         

        Dr. Öğr. Üyesi M. Bahadır ÖZDEMİR  

       (Bölüm Başkan Yrd.)

        Tel: + 90 312 202 87 08

        E-posta: mbozdemir@gazi.edu.tr

        Web

İlgi Alanları: İlgi Alanları: Isı Pompası Sistemleri, Termodinamik, Isı Transferi, Güneş Enerjisi Sistemleri, Sıhhi Tesisat, Bilgisayar Programları (Matlap, Delphi, Pascal, Fortran), AutoCAD

 

     

       Dr. Öğr. Üyesi M. Galip ÖZKAYA

      Tel: + 90 312 202 87 03

      E-posta: gozkaya@gazi.edu.tr

      Web

İlgi Alanları: Sıhhi tesisat, ısıtma, soğutma, iklimlendirme, güneş enerji sistemleri, doğalgaz, oksi asetilen ve elektrik ark kaynakçılığı, Auto CAD

 

           Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim VARİYENLİ

          (Bölüm Başkan Yrd.)

          Tel: + 90 312 202 87 06

          E-posta: halilv@gazi.edu.tr

          Web

İlgi Alanları: Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal Enerji, Hidroelektrik Enerji, Biokütle Enerjisi, Hidrojen Enerjisi, Okyanus Enerjisi), Doğalgaz, Isıtma, Sıhhi Tesisat, Kaynak Teknolojisi, Güneş Ocakları (Sun Cooker)

 

Arş. Gör. Emine Yağız ALTINTAŞOĞLU

Tel: + 90 312 202 89 53

E-posta: eminegurbuz@gazi.edu.tr

Web

 

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği.

 

  

Arş. Gör. Şulenur ASAL

Tel: 

E-posta: sulenurasal@gazi.edu.tr

Web

 

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği.

 

Arş. Gör. Melike AYAZ

Tel: 

E-posta: melikeayaz@gazi.edu.tr

Web

 

İlgi Alanları: Akıllı Şebekeler, Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Türbinleri

 

Arş. Gör. Erdem ÇİFTÇİ

Tel: + 90 312 202 89 57

E-posta: erdemciftci@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Nanoakışkanlar, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD)

 

Arş. Gör. İrem KARAASLAN

Tel: + 90 312 202 86 83

E-posta: iremkaraaslan@gazi.edu.tr

Web

 

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği.

 

Arş. Gör. Gülşah KARACA

Tel: -

E-posta: gulsahkaraca@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Havalandırma-İklimlendirme Sistemleri, Kurutma.

 

 

Arş. Gör. Meltem KOŞAN

Tel: 

E-posta: polat.meltem@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği

 

Arş. Gör. Berre KÜMÜK

Tel: 

E-posta: berrekumuk@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği

 

                                      

Arş. Gör. Sedat MANTICI

Tel: 

E-posta: 

 

 

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Soğutma Sistemleri.

 

Arş. Gör. Kerim MARTİN

 

Tel: 

E-posta: kerimmartin@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği.

 

Arş. Gör. Büşra ARSLAN

Tel: + 90 312 202 89 60

E-posta: busraozdemir@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Enerji ve Güç Depolama.

 

Arş. Gör. H. Erdi TANÜRÜN

Tel: + 90 312 202 89 59

E-posta: erdi.tanurun@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD)