Akademik Personel

Prof. Dr. Hikmet DOĞAN

Tel: + 90 312 202 87 00

E-posta: hdogan@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: İklimlendirme; ısı borusu, ısı pompası, ısı geri kazanım sistemleri, mekanik tesisat ve değişik yapılardaki güneş kollektörleri

Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ

(Bölüm Başkanı )

Tel: + 90 312 202 86 09

E-posta: ilbas@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Enerji Sistemleri, Yakıtlar ve Yanma, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ve CFD Analizi, Hidrojen Enerjisi, Sentetik Yakıtlar, Kömür Gazları, Biyogaz, Çevre ve Hava Kirliliği, Alternatif Enerji Kaynakları, Enerji Verimliliği, Yönetimi ve Politikaları

Prof. Dr. Adnan SÖZEN

Tel: + 90 312 202 86 07

E-posta: asozen@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Yenilenebilir Enerji Sistemleri,  Güneş Enerjisi Uygulamaları, GES Fizibiliteleri, Nanoakışkanlar, Nanosoğutucular, Isıtma/Soğutma Sistemleri, Isı Geri Kazanım Sistemleri, Françis Tipi Türbin Tasarımı, HES Projeleri, Enerji Yönetimi Performans Değerlendirme, Enerji ve Çevre Etkinliği, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Isı Transferi, Optimizasyon Teknikleri, Yapay Zeka Teknikleri, Veri Zarflama Analizi, Nükleer Santraller, Absorpsiyonlu Soğutma/Isıtma Sistemleri

Prof. Dr. Adem ACIR

Tel: + 90 312 202 86 05

E-posta: adema@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Nükleer Enerji, Yenilenebilir Enerji

Prof. Dr. Kurtuluş BORAN

Tel: + 90 312 202 86 08

E-posta: kboran@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Soğutma ve Uygulamaları, Isı Ekonomisi

Prof. Dr. Tayfun MENLİK

Tel: + 90 312 202 87 04

E-posta: tmenlik@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Termodinamik, Güneş Enerjisi Sistemleri, Yakma Teknolojileri, Soğutma Sistemleri, Nanoakışkanlar, Isı Borusu

Prof. Dr. Mustafa AKTAŞ

Tel: + 90 312 202 87 07

E-posta: mustafaaktas@gazi.edu.tr

Web

 

İlgi Alanları: Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri, Enerji Verimliliği, Kurutma Sistemleri, Isı Pompası Sistemleri, Güneş Enerjisi

Doç. Dr. Fatih Emre BORAN

Tel:  + 90 312 202 88 54

E-posta: emreboran@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Enerji tahminleri, Enerji politikaları

Doç. Dr. Serhat KARYEYEN

(Bölüm Başkan Yrd.)

Tel: + 90 312 202 86 31

E-posta: serhatkaryeyen@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Yanma (Combustion), Girdaplı yakıcılar (Swirl burners), Konvansiyonel, sentetik ve alternatif yakıtlar (Conventional, syngas and alternative fuels), Yanma modelleme (Combustion modelling), Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD), Dağıtılmış yanma (Distributed combustion), Yakıcı tasarımı (Burner design), İleri lazerli algılama teknikleri (Advanced laser diagnostic techniques - (PIV, OH* Chemiluminescence)), Kirletici emisyonlar ve azaltma yöntemleri (Pollutants emissions and its mitigation methods), Hava kirliliği (Air pollution)

Doç. Dr. H. İbrahim VARİYENLİ

(Bölüm Başkan Yrd.)

Tel: + 90 312 202 87 06

E-posta: halilv@gazi.edu.tr

Web 

İlgi Alanları: Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal Enerji, Hidroelektrik Enerji, Biokütle Enerjisi, Hidrojen Enerjisi, Okyanus Enerjisi), Doğalgaz, Isıtma, Sıhhi Tesisat, Kaynak Teknolojisi, Güneş Ocakları (Sun Cooker)

Doç. Dr. M. Bahadır ÖZDEMİR  

 

Tel: + 90 312 202 87 08

E-posta: mbozdemir@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Isı Pompası Sistemleri, Termodinamik, Isı Transferi, Güneş Enerjisi Sistemleri, Sıhhi Tesisat, Bilgisayar Programları (Matlab, Delphi, Pascal, Fortran),

Arş. Gör. Dr. Erdem ÇİFTÇİ

Tel: + 90 312 202 89 57

E-posta: erdemciftci@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Nanoakışkanlar, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD)

Arş. Gör. Melike AYAZ

Tel: 

E-posta: melikeayaz@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Akıllı Şebekeler, Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Türbinleri

Arş. Gör. Meltem KOŞAN

Tel: 

E-posta: polat.meltem@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği

Arş. Gör. H. Erdi TANÜRÜN

Tel: + 90 312 202 89 59

E-posta: erdi.tanurun@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD)

Arş. Gör. Berre KÜMÜK

Tel: 

E-posta: berrekumuk@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Yakıt Hücreleri, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) Termodinamik, Isı Transferi

                                                  

Arş. Gör. Sedat MANTICI

Tel: 

E-posta: sedatmantici@gmail.com

 


Arş. Gör. Kerim MARTİN

Tel: 

E-posta: kerimmartin@gazi.edu.tr


Arş. Gör. Büşra ARSLAN

Tel: + 90 312 202 89 60

E-posta: busraozdemir@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Enerji ve Güç Depolama

Arş. Gör. İrem KARAASLAN

Tel: + 90 312 202 86 83

E-posta: iremkaraaslan@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği

Arş. Gör. Şulenur ASAL

Tel: 

E-posta: sulenurasal@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği

Arş. Gör. Fethi Mustafa ÇİMEN

Tel: 

E-posta: fethimustafacimen@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: Yakıt Hücreleri (Fuel Cells) 

Arş. Gör. Oğuz Kaan ÇİNİCİ

Tel: 

E-posta: oguzkaancinici@gazi.edu.tr

Web

İlgi Alanları: