Ana Bilim Dalı Tanıtımı

Tarihsel Gelişimi

Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Lisans Üstü Programına 2012-2013 Güz döneminden itibaren öğrenci alımına başlamıştır. O tarihten itibaren her sene öğrenci alımı devam edilmiş olup, yüksek lisans programı, ilk mezununu 2013-2014 Bahar dönemi sonunda vermiştir. Anabilim dalında, 15.08.2020 tarihi itibari ile, 24 akademik ve 2 idari çalışan eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Anabilim dalımızca ayrıca, 8 çalışma laboratuvarında ve 2 bilgisayar laboratuvarında araştırma faaliyetlerine devam edilmektedir.

Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

Misyon: Uluslararası niteliklerde, sektörde öncü olabilecek, teorik ve uygulama becerisi yüksek olan ve bu becerilerini tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarılı bir biçimde yürütebilen, analitik düşünebilen, ortak çalışma yapabilecek, çevreye karşı duyarlı ve lider Enerji Sistemleri Mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon: Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, uluslararası niteliklerde eğitim vermeyi hedef edinmiş, bilimsel nitelikli araştırmalar yaparak ürettiği bilgiyi topluma, bilime kazandıran ve teknolojik gelişmeler ışığında sanayiye uyarlayan, öncü bir eğitim felsefesini ilke edinmiş bir eğitim ve araştırma kurumudur.

Temel Değerlerimiz:

  • Gazi Üniversitesi, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini esas alarak,
  • Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi yücelten,
  • Her türlü görüş ve düşüncenin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği, özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip,
  • Eğitimin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanan,
  • Çalışanlarının memnuniyetini sağlayan ve mensubu olmakla gurur duyulan,
  • Çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan bir kurumdur
  •  

Hedef: Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans Üstü Programın hedefi, öncelikle Enerji Sistemleri Mühendisleri başta olmak üzere, farklı lisans programlarından mezun kişilerin enerji konusunda sosyal ve uygulamalı disiplinler arasındaki bağlantıyı daha ileri düzeyde kurabilmelerine ve kendilerini enerji kaynakları, sistemleri, teknolojilerinin yeniden değerlendirilmesi, iyileştirilmesi, tasarımı, çevresel etkiler vb. konularda geliştirebilmelerine; sürdürülebilir enerji ve çevre yönetimi kapsamında gerekli bilgileri kazanmalarına imkan vermektir.