Bölüm Başkan Yardımcılığına Atama
10 Mart 2017 08:22

Bölüm başkan yardımcılığı görevlerine Dr. Öğr. Üyesi M. Bahadır ÖZDEMİR ve Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim VARİYENLİ atanmıştır.