Bölüm Hakkında

Bölümün Tarihsel Gelişimi

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesindeki 9 bölümden birisi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölüm, ilk öğrencilerini 2010 yılında almış olup, ilk eğitim-öğretim dönemi 2010-2011’dir. O tarihten itibaren her sene öğrenci alımı devam etmiş olup, bölüm, ilk mezunlarını 2013-2014 eğitim-öğretim yılının sonunda vermiştir. Bölümümüzde, 10.08.2020 tarihi itibari ile, 24 akademik ve 2 idari çalışan, 360 lisans, 153 lisansüstü öğrenci, eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümümüzde ayrıca, 8 çalışma laboratuvarı, 2 bilgisayar laboratuvarı, dekanlıkça ortak kullanılan derslikler dışında 1 adet amfi bulunmaktadır.

Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

Misyon: Uluslararası niteliklerde, sektörde öncü olabilecek, teorik ve uygulama becerisi yüksek olan ve bu becerilerini tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarılı bir biçimde yürütebilen, analitik düşünebilen, ortak çalışma yapabilecek, çevreye karşı duyarlı ve lider Enerji Sistemleri Mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, uluslararası niteliklerde eğitim vermeyi hedef edinmiş, bilimsel nitelikli araştırmalar yaparak ürettiği bilgiyi topluma, bilime kazandıran ve teknolojik gelişmeler ışığında sanayiye uyarlayan, öncü bir eğitim felsefesini ilke edinmiş bir eğitim ve araştırma kurumudur.

Temel Değerlerimiz:

  • Gazi Üniversitesi, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini esas alarak,
  • Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi yücelten,
  • Her türlü görüş ve düşüncenin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği, özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip,
  • Eğitimin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanan,
  • Çalışanlarının memnuniyetini sağlayan ve mensubu olmakla gurur duyulan,
  • Çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan bir kurumdur

Hedef: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, öncü nitelikte, ileri düzeyde bilimsel araştırma yeteneği kazanmış, bilişim teknolojilerini etkin kullanan, yaşam tarzı olarak toplam kaliteyi benimsemiş, uluslararası ilgili kuruluşlarda görev alabilecek nitelikte, geniş vizyona sahip, üst düzey akademik formasyonla donatılmış lider Enerji Sistemleri Mühendislerini yetiştirmeyi hedeflemiştir.

EĞİTİMDE FARKLILIK

Teknoloji Fakültesi 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Teknolojisi Fakültesi bünyesindeki Mühendislik programlarında öğrenciler, 7. veya 8. yarıyılda uygulama becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla İşyeri Eğitimi göreceklerdir. Bu nedenle, Teknolojisi Fakültesi öğrencileri, 8 yarıyıllık eğitim-öğretim süresinin 7 yarıyılını fakültede, 1 yarıyılını işyerinde geçireceklerdir. Ayrıca yaz dönemlerinde, 40 iş günü staj eğitimi göreceklerdir. Eğitimimizdeki bu uygulamaya yönelik sistem, sektörün ihtiyaç duyduğu iş bilgisine sahip ve konuya hakim mühendislerin yetişmesine olanak sağlamaktadır. 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Türkiye’de ve Dünyada yeni bir mühendislik dallarından biri olma özelliğinden dolayı ülkemizin enerji problemlerinin çözümünde öncü rol üstlenecektir. 

ÇALIŞMA ALANLARI ve İŞ İMKANLARI

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Mühendisler, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. 

Mezunların çalışabileceği bazı kuruluşlar:

 

gibi devlet kurumları haricinde, 

  • Özel sektörde enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm alanlar( Nükleer Enerji, Yenilenebilir enerjiler RES GES HES , Enerji Verimliliği vb. ),
  • Mekanik-Tesisatçılık (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi Tesisat)

alanlarında da  yetkili bir Enerji Sistemleri Mühendisi olarak çalışma imkanı bulacaklardır.

Ayrıca mezunlarımız Enerji Bakanlığı'nın Enerji Uzmanı eğitimini alarak Enerji Uzmanı belgesi almaya hak kazanabilir ve binalarda, tesislerde, sanayide Enerji Uzmanı pozisyonunda çalışabilirler. 

Bir çok özel sektör kuruluşu ülkemizin büyük ölçüde ihtiyacı olan enerji açığını kapatmak için, biyo-enerji, jeotermal, rüzgar ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleştirilmesi ile bu güne kadar kullanılmamış olan bor, uranyum ve toryum gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi beklenmektedir. Tüm bu alanlarda AR-GE düzeyinden başlayarak enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji teknolojileri konusunda eğitim almış Mühendislere ihtiyaç duyulacaktır. Üç kıta arasında enerji köprüsü durumunda olan ülkemizde ulusal ve uluslararası çapta yapılacak projelerde görev alacak Enerji Sistemleri Mühendisleri ilk sırada olacaktır.