Bölüm Hakkında - Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Bölüm Hakkında

BÖLÜMÜN AMACI

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesinden, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konularda strateji geliştiren bir disiplinidir. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde yetişen Mühendisler, bir sistemin tasarımı, gerekli hesaplarının yapılması, uygun sistemlerin kurulması ve bunun imalatının bakım ve yenilenmesi konusunda; enerji teknolojilerinin temel prensiplerini, öğrenme ve öğretme tekniklerinin dikkate alınarak, enerji sistemleri tasarımı ve üretimini yaparlar.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, öncü nitelikte, ileri düzeyde bilimsel araştırma yeteneği kazanmış, bilişim teknolojilerini etkin kullanan, yaşam tarzı olarak toplam kaliteyi benimsemiş, uluslararası ilgili kuruluşlarda görev alabilecek nitelikte, geniş vizyona sahip, üst düzey akademik formasyonla donatılmış lider Enerji Sistemleri Mühendislerini yetiştirmeyi amaçlamıştır.

EĞİTİMDE FARKLILIK

Teknoloji Fakültesi 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Teknolojisi Fakültesi bünyesindeki Mühendislik programlarında öğrenciler, 7. veya 8. yarıyılda uygulama becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla İşyeri Eğitimi göreceklerdir. Bu nedenle, Teknolojisi Fakültesi öğrencileri, 8 yarıyıllık eğitim-öğretim süresinin 7 yarıyılını fakültede, 1 yarıyılını işyerinde geçireceklerdir. Ayrıca yaz dönemlerinde, 60 iş günü staj eğitimi göreceklerdir. Eğitimimizdeki bu uygulamaya yönelik sistem, sektörün ihtiyaç duyduğu iş bilgisine sahip ve konuya hakim mühendislerin yetişmesine olanak sağlamaktadır. 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Türkiye’de ve Dünyada yeni bir mühendislik dallarından biri olma özelliğinden dolayı ülkemizin enerji problemlerinin çözümünde öncü rol üstlenecektir. 

ÇALIŞMA ALANLARI ve İŞ İMKANLARI

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Mühendisler, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. 

Mezunların çalışabileceği bazı kuruluşlar:

 

gibi devlet kurumları haricinde, 

  • Özel sektörde enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm alanlar( Nükleer Enerji, Yenilenebilir enerjiler RES GES HES , Enerji Verimliliği vb. ),
  • Mekanik-Tesisatçılık (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi Tesisat)

alanlarında da  yetkili bir Enerji Sistemleri Mühendisi olarak çalışma imkanı bulacaklardır.

Ayrıca mezunlarımız Enerji Bakanlığı'nın Enerji Uzmanı eğitimini alarak Enerji Uzmanı belgesi almaya hak kazanabilir ve binalarda, tesislerde, sanayide Enerji Uzmanı pozisyonunda çalışabilirler. 

Bir çok özel sektör kuruluşu ülkemizin büyük ölçüde ihtiyacı olan enerji açığını kapatmak için, biyo-enerji, jeotermal, rüzgar ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleştirilmesi ile bu güne kadar kullanılmamış olan bor, uranyum ve toryum gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi beklenmektedir. Tüm bu alanlarda AR-GE düzeyinden başlayarak enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji teknolojileri konusunda eğitim almış Mühendislere ihtiyaç duyulacaktır. Üç kıta arasında enerji köprüsü durumunda olan ülkemizde ulusal ve uluslararası çapta yapılacak projelerde görev alacak Enerji Sistemleri Mühendisleri ilk sırada olacaktır.

 

Alt Sayfalar