Bilimsel Hazırlık - Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Bilimsel Hazırlık

Bilimsel hazırlık okuyacak lisansüstü öğrencilerimizin http://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/ogrenci-formlari-157654?siteUri=fbe adresinde bulunan Form 19’u, bilimsel hazırlık eğitimi için aşağıdaki tabloda gösterilen derslerden seçim yapıp ilgili formu doldurarak ders kayıt döneminde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde yer alır ancak lisansüstü not ortalamasında hesaba katılmaz.

Lisanüstü Eğitim Lisans Bilimsel Hazırlık Programı  aşağıdaki derslerden oluşmaktadır ve 2017-20178 Bahar Döneminden itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin aşağıda belirtilen derslerden 3 (üç) dersi alıp başarılı olmaları durumunda Bilimsel Hazırlık programını tamamlamış sayılacaklardır. Ayrıca bilimsel hazırlık programına kayıtlı lisansüstü öğrencileri bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra en fazla 2 ders olmak üzere lisansüstü ders seçimi de yapabilirler.

I. Dönem (Güz Dönemi)

II. Dönem (Bahar Dönemi)

ESM-213

Termodinamik I

ESM-220

Isı ve Kütle Transferi

ESM-323

Akışkanlar Mekaniği I

ESM-224

Dinamik

ESM-325

Makine Elemanları