Bilimsel Hazırlık

Bilimsel hazırlık programına ders kaydı yaptıran öğrencilerimizin aşağıdaki linkte 'Ortak Formlar' kısmında bulunan FORM-6'yı doldurarak en kısa sürede bölüm başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

http://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/ogrenci-formlari---alternatif-218943?siteUri=fbe

 

2020-2021 Güz döneminden önce kayıt yaptıran (Örn: 2019-2020 Güz ya da Bahar yarıyılı) bilimsel hazırlık öğrencileri aşağıdaki derslerden herhangi 3 tanesini almaları ve ilk iki yarıyıl sonunda başarmaları gerekmektedir.

I. Dönem (Güz Dönemi)

II. Dönem (Bahar Dönemi)

ESM-213

Termodinamik I

ESM-220

Isı ve Kütle Transferi

ESM-323

Akışkanlar Mekaniği I

ESM-224

Dinamik

  ESM-325        Makine Elemanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 Güz dönemi ve sonrası dönemlerde kayıt yaptıran ve bilimsel hazırlık okuyacak lisansüstü öğrencilerimizin aşağıdaki dersleri almaları ve ilk iki yarıyıl sonunda başarmaları gerekmektedir.

I. Dönem (Güz Dönemi)

II. Dönem (Bahar Dönemi)

ESM-213

Termodinamik I

ESM-220

Isı ve Kütle Transferi

ESM-323

Akışkanlar Mekaniği I

   

 

 

 

 

 

 

NOT: 02/12/2020 tarih ve 2020/56 sayılı Senato kararı ile Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora  Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları Madde 4.9. "Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması gerekir. İlgili başkanlığın önerisi ile bilimsel hazırlık programı devam ederken lisansüstü programından dersler alınabilir ancak bu derslerin sayısı bir yarıyıl için ikiyi geçemez." a göre bilimsel hazırlık dersleri ile birlikte bir yarıyıl içerisinde en fazla iki adet lisansüstü ders seçilebilir.