Yüksek Lisans / Doktora Zorunlu Dersler - Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans / Doktora Zorunlu Dersler

2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılından itibaren enstitüye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli olmak üzere; aşağıdaki zorunlu derslerden Yüksek Lisans programında 2 (iki), Doktora programında ise 2 (iki) ders alınması zorunludur (Enstitü Yönetim Kurulu- Karar 05/12/2017-43/25).

Yüksek Lisans / Doktora Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

5021335

Kütle ve Isı Transferi

5041335

İleri Termodinamik

5071335

Enerji Verimliliği

5201335

 İleri Akışkanlar Mekaniği

5101335

Isı Ekonomisi

5241335

Enerji Sistemlerinde Matematik Uygulamaları