Yüksek Lisans / Doktora Zorunlu Dersler

2020-2021 Güz yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin alması gereken zorunlu dersler

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin alıp geçmek zorunda oldukları zorunlu dersler aşağıda gösterilmiştir. Diğer dersler seçmeli ders olarak alınacaktır. Alması gereken zorunlu ders/dersler daha önce alınmış ve başarılmış ise (Yüksek lisans eğitimini anabilim dalımızda tamamlayarak doktora eğitimini yine anabilim dalımızda yapan öğrenciler), bunun/bunların yerine başka bir seçmeli ders alınarak kredi tamamlanmalıdır.

Mezuniyet şartının sağlanabilmesi için zorunlu dersler ile birlikte her yıl için en az 60 AKTS ders (Zorunlu dersler dahil) başarılmış olmalıdır. 

Yüksek Lisans/Doktora Zorunlu Ders

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (Daha önce başarılmış ise, anabilim dalına dilekçe ve transkript ile birlikte, dilekçe ile bildirilmeli ve yerine başka bir seçmeli ders alınarak kredi eksiği tamamlanmalıdır)

Seminer (Danışman atanmadan alınamaz, danışmanı atanmış öğrenciler tarafından ders döneminde alınmalıdır.)

Tez hazırlık (Danışman atanmadan alınamaz,Danışman atanmış öğrenciler tarafından ders döneminde alınmalıdır.)

Tez çalışması (Danışmanı atanmış öğrenciler tarafından tüm dersler başarıldıktan sonraki dönemlerde her dönem alınmalıdır.)

2020-2021 Güz yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin yüksek lisans programı için 2 adet, doktora programı için 2 adet olmak üzere (yüksek lisans ve doktorada farklı dersler olmalı) aşağıdaki derslerden zorunlu ders sayılarını tamamlamaları gerekmektedir. 

ESM5021

Kütle ve Isı Transferi

ESM5041

İleri Termodinamik

ESM6071

Enerji Verimliliği

ESM5241

Enerji Sistemlerinde Matematik Uygulamaları

ESM5101

Isı Ekonomisi

ESM5201

İleri Akışkanlar Mekaniği

 

2020-2021 Güz yarıyılı itibariyle ve sonrası kayıt yaptıran öğrencilerin alması gereken zorunlu dersler

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin alıp geçmek zorunda oldukları zorunlu dersler aşağıda gösterilmiştir. Diğer dersler seçmeli ders olarak alınacaktır. Alması gereken zorunlu ders/dersler daha önce alınmış ve başarılmış ise (Yüksek lisans eğitimini anabilim dalımızda tamamlayarak doktora eğitimini yine anabilim dalımızda yapan öğrenciler), bunun/bunların yerine başka bir seçmeli ders alınarak kredi tamamlanmalıdır.

Mezuniyet şartının sağlanabilmesi için zorunlu dersler ile birlikte her yıl için en az 60 AKTS ders (Zorunlu dersler dahil) başarılmış olmalıdır. 

Yüksek Lisans/Doktora Zorunlu Ders

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (Daha önce başarılmış ise, anabilim dalına dilekçe ve transkript ile birlikte, dilekçe ile bildirilmeli ve yerine başka bir seçmeli ders alınarak kredi eksiği tamamlanmalıdır)

Seminer (Danışman atanmadan alınamaz, danışmanı atanmış öğrenciler tarafından ders döneminde alınmalıdır.)

Tez hazırlık (Danışman atanmadan alınamaz,Danışman atanmış öğrenciler tarafından ders döneminde alınmalıdır.)

Tez çalışması (Danışmanı atanmış öğrenciler tarafından tüm dersler başarıldıktan sonraki dönemlerde her dönem alınmalıdır.)

Yüksek Lisans Zorunlu Ders

Dersin Kodu

Dersin Adı

ESM5241

Enerji Sistemlerinde Matematik Uygulamaları

 

Doktora Zorunlu Ders

Dersin Kodu

Dersin Adı

ESM6071 ENERJİ VERİMLİLİĞİ