Duyurular
06 Haziran 2017 07:33

Adı Soyadı           : Güven TUNÇ
Tez Adı                 : Toryumun Ve Çeşitli Nükleer Yakıtların Performanslarının Bir Füzyon-Fisyon Reaktör Sisteminde Nötronik Olarak İncelenmesi

Savunma Yeri     : Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Taşkent Binası,

                            Enerji Sistemleri Mühendisliği Toplantı Salonu

Savunma Tarihi  : 14/06/2017
Savunma Saati   : 15:00