Duyurular

İşyeri Eğitimi dersi sunum tarihleri aşağıdaki gibidir. her öğrenci, dersi seçtiği öğretim üyesi için ayrılan gün ve saat aralığında hazır olmalı ve sunumunu yapmalıdır. Öğrencilerin getirmesi gereken evraklar, Form -1 (Kabul Formu), Form-3 (İzleme Formu), Form-4 (Değerlendirme Formu), Form-5 (Zaman Cetveli), Form-6 (Rapor Formu), Form-8 (Sözleşme) şeklindedir. Söz konusu formlar kaşeli ve imzalı olmalıdır. Sunum için, 10 dakikalık powerpoint şeklinde bir sunum hazırlanacaktır. Öğrenciler, işyeri eğitimi dosyasını, sunumdan sonra ciltleteceklerdir.

 

Prof. Dr. Hikmet Doğan 02.01.2020 - 09:00-10:30

Doç. Dr. Hüseyin Usta 02.01.2020 - 10:30-12:00

Dr. Öğr. Üyesi M. Galip Özkaya 02.01.2020 - 13:30-15:00

 

Prof. Dr. Kurtuluş Boran 03.01.2020 - 09:00-10:30

Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim Variyenli 03.01.2020 - 10:30-12:00

Doç. Dr. Serhat Karyeyen 03.01.2020 - 13:30-15:00