Kanun ve Yönetmelikler

KANUNLAR

Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi

2914 Yükseköğretim Personel Kanunu

2809 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

2547 Yükseköğretim Kanunu

657 Devlet Memurları Kanunu

 

YÖNETMELİKLER

Yüksekögretim kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında çift anadal yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yaz okulunun yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

Önlisans ve lisans eğitim öğretim sınav yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği

 

YÖNERGELER

Yaz Okulu Yönergesi

Özel ve misafir öğrenci yönergesi

ESM çift anadal yönergesi

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi - Yabancı Diller Yüksekokulu