Komisyonlar ve Koordinatörler

KOMİSYONLAR

STAJ KOMİSYONU

Başkan:

Prof. Dr. Tayfun MENLİK

Üye:

Doç. Dr. H. İbrahim VARİYENLİ

Üye:

Doç. Dr. Ahmet AKTAŞ

MUAYENE KOMİSYONU

Başkan:

Prof. Dr. Mustafa AKTAŞ

Üye:

Doç. Dr. H. İbrahim VARİYENLİ

Üye:

Doç. Dr. M. Bahadır ÖZDEMİR

İŞYERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU

Başkan:

Prof. Dr. Kurtuluş BORAN

Üye:

Doç. Dr. H. İbrahim VARİYENLİ

Üye:

Dr. Öğr. Üyesi Güven TUNÇ

MUAFİYET KOMİSYONU

Başkan:

Prof. Dr. Mustafa AKTAŞ

Üye:

Doç. Dr. M. Bahadır ÖZDEMİR

Üye:

Dr. Öğr. Üyesi Güven TUNÇ

SAYIM KURULU ÜYELERİ

Başkan:

Doç. Dr. Serhat KARYEYEN

Üye:

Doç. Dr. H. İbrahim VARİYENLİ

Üye:

Doç. Dr. M. Bahadır ÖZDEMİR

ÖĞRENCİ KOMİSYONU

Başkan:

Prof. Dr. Adem ACIR

Üye:

Prof. Dr. Kurtuluş BORAN

Üye:

Dr. Öğr. Üyesi Güven TUNÇ

MÜDEK KOORDİNASYON KOMİSYONU

Başkan:

Prof. Dr. Adnan SÖZEN

Üye:

Prof. Dr. Adem ACIR

Üye:

Prof. Dr. Kurtuluş BORAN

Üye:

Prof. Dr. Tayfun MENLİK

Üye:

Prof. Dr. Mustafa AKTAŞ

Üye:

Doç. Dr. F. Emre BORAN

Üye:

Doç. Dr. Serhat KARYEYEN

Üye:

Doç. Dr. Ahmet AKTAŞ

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU (LİSANS-LİSANSÜSTÜ)

Başkan:

Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ

Üye:

Doç. Dr. Serhat KARYEYEN

Üye:

Doç. Dr. H. İbrahim VARİYENLİ

MEZUNLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan:

Prof. Dr. Mustafa AKTAŞ

Üye:

Doç. Dr. Ahmet AKTAŞ

Üye:

Dr. Öğr. Üyesi Güven TUNÇ

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KOMİSYONU

Başkan:

Doç. Dr. F. Emre BORAN

Üye:

Doç. Dr. Ahmet AKTAŞ

Üye:

Dr. Öğr. Üyesi Güven TUNÇ

ALTYAPI VE DÜZENLEME KOMİSYONU

Başkan:

Prof. Dr. Kurtuluş BORAN

Üye:

Doç. Dr. M. Bahadır ÖZDEMİR

Üye:

Doç. Dr. H. İbrahim VARİYENLİ

TANITIM VE YURTDIŞI İLİŞKİLER KOMİSYONU

Başkan:

Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ

Üye:

Prof. Dr. Tayfun MENLİK

Üye:

Prof. Dr. Mustafa AKTAŞ

MÜFREDAT OLUŞTURMA VE GÜNCELLEME KOMİSYONU

Başkan:

Prof. Dr. Adem ACIR

Üye:

Prof. Dr. Adnan SÖZEN

Üye:

Prof. Dr. Kurtuluş BORAN

Üye:

Prof. Dr. Mustafa AKTAŞ

Üye:

Doç. Dr. F. Emre BORAN

KOORDİNATÖRLER

FARABİ KOORDİNATÖRÜ:

Doç. Dr. F. Emre BORAN

MEVLANA KOORDİNATÖRÜ:

Prof. Dr. Adem ACIR

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ:

Arş. Gör. Dr. Erdem ÇİFTÇİ

ÇİFT ANADAL-YANDAL KOORDİNATÖRÜ:

Doç. Dr. M. Bahadır ÖZDEMİR

 

 

 

 

 

 

 

İÇ KONTROL PROGRAM ÇALIŞMA GRUBU

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

Prof. Dr. MUSTAFA İLBAŞ

Bölüm Başkanı

Üye

Prof. Dr. MUSTAFA AKTAŞ

Program Danışma Kurulu Başkanı

Üye

Prof. Dr. MEHMET ÖZKAYMAK

Program Danışma Kurulu Üyesi

Üye

Prof. Dr. ADNAN SÖZEN

Eğitim/Dış İlişkiler Alt Çalışma Grubu Başkanı

Üye

Prof. Dr. KURTULUŞ BORAN

Eğitim/Dış İlişkiler Alt Çalışma Grubu Üyesi

Üye

Prof. Dr. TAYFUN MENLİK

ARGE ve Altyapı Alt Çalışma Grubu Başkanı

Üye

Doç. Dr. HALİL İBRAHİM VARİYENLİ

ARGE ve Altyapı Alt Çalışma Grubu Üyesi

Üye

Prof. Dr. MUSTAFA İLBAŞ

Risk Alt Çalışma Grubu Başkanı

Üye

Doç. Dr. FATİH EMRE BORAN

Risk Alt Çalışma Grubu Üyesi

Üye

Prof. Dr. MUSTAFA AKTAŞ

Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu Başkanı

Üye

Doç. Dr. FATİH EMRE BORAN

Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu Üyesi

Üye

Prof. Dr. ADEM ACIR

Kalite Alt Çalışma Grubu Başkanı

Üye

Doç. Dr. SERHAT KARYEYEN

Kalite Alt Çalışma Grubu Üyesi

 

Program Danışma Kurulu

 

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

Prof. Dr. MUSTAFA AKTAŞ

Bölüm Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. MEHMET ÖZKAYMAK

Başka Ünv. Öğretim Üyesi

Üye

FARUK AKPINAR

Sanayi Temsilcisi

Üye

ZEYNEP ZEHRA ÇİÇEK

Öğrenci Temsilcisi

 

Eğitim/Dış İlişkiler Alt Çalışma Grubu

 

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

Prof. Dr. ADNAN SÖZEN

Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. MUSTAFA İLBAŞ

Eğitim Komisyonu Başkanı

Üye

ARŞ. GÖR. DR. ERDEM ÇİFTÇİ

Erasmus Komisyonu Başkanı (varsa)

Üye

Doç. Dr. FATİH EMRE BORAN

Farabi Komisyonu Başkanı (varsa)

Üye

Prof. Dr. ADEM ACIR

Mevlana Komisyonu Başkanı (varsa)

 

ARGE ve Altyapı Alt Çalışma Grubu

 

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

Prof. Dr. TAYFUN MENLİK

Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. HALİL İBRAHİM VARİYENLİ

Laboratuvarlardan sorumlu uzman

Yoksa Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. MUSTAFA BAHADIR ÖZDEMİR

Akademik Projelerden sorumlu idari personel

Yoksa Öğretim Üyesi

 

Risk Alt Çalışma Grubu

 

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

Prof. Dr. MUSTAFA İLBAŞ

Bölüm Başkanı

Üye

Doç. Dr. AHMET AKTAŞ

Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. FATİH EMRE BORAN

Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. SERHAT KARYEYEN

Öğretim Üyesi

 

Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

 

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

Prof. Dr. MUSTAFA İLBAŞ

Bölüm Başkanı

Üye

Prof. Dr. ADEM ACIR

Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. MUSTAFA BAHADIR ÖZDEMİR

Öğretim Üyesi

 

Kalite Alt Çalışma Grubu

 

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Birim Sorumlusu

Prof. Dr. MUSTAFA İLBAŞ

Bölüm Başkanı

Başkan

Prof. Dr. ADEM ACIR

Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. SERHAT KARYEYEN

Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi GÜVEN TUNÇ

Öğretim Üyesi