Lisans üstü eğitimi hakkındaki bilgilere Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasından ulaşabilirsiniz.   http://fbe.gazi.edu.tr/

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuru kriterleri ve başvuruda bulunabilecek mühendislik programları linkte verilmiştir:

Lisans Üstü Başvuru Kriterleri 

Başvurabilecek Lisans Mezuniyet Dalları

Lisansüstü Bilimsel Hazırlık Programı

Doktora Yeterlik Sınavı- UYGULAMA ESASLARI

Lisansüstü AKTS Bilgi Paketi