Mühendislik Tamamlama Programı

 

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMINDA ALINMASI GEREKEN DERSLER (ESKİ MÜFREDAT)

S.N.

YÖK’ün Koyduğu Dersler

Birinci Dönemde Alınması Gereken Dersler (Dersin Kodu ve Adı)

İkinci Dönemde Alınması Gereken Dersler (Dersin Kodu ve Adı)

1

Enerji Sistemleri Mühendisliğine Giriş

ESM-103 Enerji Sistemleri Mühendisliğine Giriş

---

2

Mühendislik Matematiği

MAT-201 Diferansiyel Denklemler

---

3

Termodinamik II

---

ESM-202 Termodinamik II

4

Hidrolik Makineler

---

ESM-304 Otomatik Kontrol

5

Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı

---

ESM-302 Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı

6

Akışkanlar Mekaniği II

---

ESM-210 Akışkanlar Mekaniği II

7

Isı ve Kütle Transferi

---

ESM-204 Isı ve Kütle Transferi

8

Termik Turbo Makineler

ESM-305 Termik Turbo Makineler

---

9

Mühendislik Ekonomisi ve Yönetimi

---

ESM-402 İşletme Yönetimi ve Organizasyon

10

Enerji Hukuku

---

ESM-404 Enerji Hukuku

11

 

ESM-209 Elektrik-Elektronik Müh. Giriş

 

12

 

ESM-307 Elektromekanik Enerji Dönüşümü

 

 

 

ESM-400 Mezuniyet Tezi

 

 

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMINDA ALINMASI GEREKEN DERSLER (DEĞİŞTİRİLMİŞ MÜFREDATA GÖRE)(2018-2019 Güz Yarıyılından İtibaren)

S.N.

YÖK’ün Koyduğu Dersler

Birinci Dönemde Alınması Gereken Dersler (Dersin Kodu ve Adı)

İkinci Dönemde Alınması Gereken Dersler (Dersin Kodu ve Adı)

1

Enerji Sistemleri Mühendisliğine Giriş

ESM-103 Enerji Mühendisliğine Giriş

---

2

Mühendislik Matematiği

MAT-201 Diferansiyel Denklemler

---

3

Termodinamik II

---

ESM-218 Termodinamik II

4

Hidrolik Makineler

---

*ESM-412 Otomatik Kontrol

 

5

Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı

---

ESM-358 Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı

6

Akışkanlar Mekaniği II

---

ESM-356 Akışkanlar Mekaniği II

7

Isı ve Kütle Transferi

---

ESM-220 Isı ve Kütle Transferi

8

Termik Turbo Makineler

 

ESM-360 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

9

Mühendislik Ekonomisi ve Yönetimi

---EKO-301 Mühendislik Ekonomisi

 

10

Enerji Hukuku

---

*ESM-414 Enerji Hukuku

11

 

ESM-215 Elektrik-Elektronik Müh. Giriş

 

12

 

ESM-327 Elektromekanik Enerji Dönüşümü

 

 

 

 

*ESM-410 Mezuniyet Projesi

 

*Her iki dönem açılan dersler

-Eski Müfredatta ESM-305 Termik Turbo Makineleri dersini alıp geçenler ESM-360 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri dersinden muaftır. ESM-305 Termik Turbo Makineleri dersini almayanlar veya alıp başarısız olanlar ESM-360 Yenilenebilir Enerji Teknolojilerini alacaklardır.

-Eski Müfredatta ESM-402 İşletme Yönetimi ve Organizasyon dersini alıp geçenler EKO-301 Mühendislik Ekonomisi dersinden muaftır. ESM-402 İşletme Yönetimi ve Organizasyon dersini almayanlar veya alıp başarısız olanlar EKO-301 Mühendislik Ekonomisini alacaklardır.

- Öğrencilerin Mühendislik Tamamlama Programından mezun olabilmesi için 13 dersi tamamlamaları gerekmektedir.