Organizasyon Şeması

 

Enerji Sistemleri Mühendisliği İş Akış

Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans Programında, birinci sınıfında temel bilimler, ikinci sınıfında temel mühendislik, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise mesleki alan dersleri ağırlıklı olarak verilmektedir. Program, sosyal içerikli seçmeli derslerle de desteklenmiştir. Öğrenciler 4 yıllık eğitim-öğretim süresi boyunca toplam 240 AKTS kredilik ders almakta ve 7. Yarıyılda işyeri eğitimi ve stajlarını almaktadırlar. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Projesi ve bu çalışmaya yönelik sözlü tez sunumu yapması da (8. yarıyılda) istenmektedir.