Organizasyon Yapısı ve İş Akış Şeması

 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı İş Akış

Ana Bilim Dallı tarafından yürütülen iş akış süreçleri

  • Enstitüye ders programlarının gönderim işlemleri süreci
  • Lisansüstü programlarda ilk defa ders açma işlemleri süreci
  • Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanlarını ve kriterlerini belirleme süreci
  • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında yazılı-mülakat sınavı jüri üyelerinin belirlenmesi süreci