Duyurular

''Yenilenebilir Enerji Konusunda Toplumsal Sürdürülebilirlik için Gençliğin Desteklenmesi Projesi''  Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliğini amaçlayan Avrupa Komisyonu Erasmus+ çerçevesinde oluşturulan ve Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bilkent Üniversitesi, TERA Ankara, Open Evidence (İspanya), Iserundschmidt GmbH (Almanya), Viyana Teknik Üniversitesi (Avusturya) 'nden oluşan 6 ortaklı bir projedir. Proje ile ilgili detaylı bilgiye aşağıda verilen linkte ulaşabilirsiniz.

http://www.renewableenergyforyouth.org