Yüksek Lisans Tez Savunma İlanı - Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Duyurular

Adı Soyadı : Yalım GÜLTEKİN

Tez Adı : Birleşik Gaz Yakıcı Cihazlardaki İdeal Plaka Tip Isı Değiştiricinin Deneysel Olarak Belirlenmesi 

Savunma Yeri : Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Taşkent Binası, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

Savunma Tarihi : 13/01/2020

Savunma Saati : 10:00