Duyurular

Öğrencinin adı ve soyadı:

Ekin Can DOLGUN

Danışman:

Prof. Dr. Mustafa AKTAŞ

Yüksek Lisans Tez Başlığı:

Düşey Film Evaporatörlerde Tasarım Geometrisinin Etkin Akış Dağılımı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Yüksek Lisans Tez Savunma Tarihi, Saati ve Yeri:

18.02.2021                Saat :15.00       Yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Toplantı Salonu