Duyurular
 

Öğrencinin adı ve soyadı:

Çağrı BULUT

Danışman:

Doç. Dr. Halil İbrahim VARİYENLİ

Yüksek Lisans Tez Başlığı:

Konvansiyonel Tip Gaz Yakıcı Cihazlarda; Tek Kademeli Fanların Frekans Kontrollü Fana Dönüştürülerek Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi

Yüksek Lisans Tez Savunma Tarihi, Saati ve Yeri:

09.07.2021                Saat :10.30       Yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Toplantı Salonu