Akademik Personel

Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ

(Bölüm Başkanı )

Tel: + 90 312 202 86 09

E-posta: ilbas@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Enerji Sistemleri, Yakıtlar ve Yanma, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ve CFD Analizi, Hidrojen Enerjisi, Sentetik Yakıtlar, Kömür Gazları, Biyogaz, Çevre ve Hava Kirliliği, Alternatif Enerji Kaynakları, Enerji Verimliliği, Yönetimi ve Politikaları

Prof. Dr. Adnan SÖZEN

Tel: + 90 312 202 86 07

E-posta: asozen@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Yenilenebilir Enerji Sistemleri,  Güneş Enerjisi Uygulamaları, GES Fizibiliteleri, Nanoakışkanlar, Nanosoğutucular, Isıtma/Soğutma Sistemleri, Isı Geri Kazanım Sistemleri, Françis Tipi Türbin Tasarımı, HES Projeleri, Enerji Yönetimi Performans Değerlendirme, Enerji ve Çevre Etkinliği, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Isı Transferi, Optimizasyon Teknikleri, Yapay Zeka Teknikleri, Veri Zarflama Analizi, Nükleer Santraller, Absorpsiyonlu Soğutma/Isıtma Sistemleri

Prof. Dr. Adem ACIR

Tel: + 90 312 202 86 05

E-posta: adema@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Nükleer Enerji, Nükleer Mühendislik ve Nükleer Enerji Çalışmaları

Prof. Dr. Kurtuluş BORAN

Tel: + 90 312 202 86 08

E-posta: kboran@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Soğutma ve Uygulamaları, Isı Ekonomisi

Prof. Dr. Tayfun MENLİK

Tel: + 90 312 202 87 04

E-posta: tmenlik@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Termodinamik, Güneş Enerjisi Sistemleri, Yakma Teknolojileri, Soğutma Sistemleri, Nanoakışkanlar, Isı Borusu

Prof. Dr. Mustafa AKTAŞ

Tel: + 90 312 202 87 07

E-posta: mustafaaktas@gazi.edu.tr

 

İlgi Alanları: Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri, Enerji Verimliliği, Kurutma Sistemleri, Isı Pompası Sistemleri, Güneş Enerjisi

Prof. Dr. Fatih Emre BORAN

Tel:  + 90 312 202 88 54

E-posta: emreboran@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Enerji tahminleri, Enerji politikaları

Doç. Dr. Serhat KARYEYEN

Tel: + 90 312 202 86 31

E-posta: serhatkaryeyen@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Yanma (Combustion), Girdaplı yakıcılar (Swirl burners), Konvansiyonel, sentetik ve alternatif yakıtlar (Conventional, syngas and alternative fuels), Yanma modelleme (Combustion modelling), Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD), Dağıtılmış yanma (Distributed combustion), Yakıcı tasarımı (Burner design), İleri lazerli algılama teknikleri (Advanced laser diagnostic techniques - (PIV, OH* Chemiluminescence)), Kirletici emisyonlar ve azaltma yöntemleri (Pollutants emissions and its mitigation methods), Hava kirliliği (Air pollution)

Doç. Dr. H. İbrahim VARİYENLİ

Tel: + 90 312 202 87 06

E-posta: halilv@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal Enerji, Hidroelektrik Enerji, Biokütle Enerjisi, Hidrojen Enerjisi, Okyanus Enerjisi), Doğalgaz, Isıtma, Sıhhi Tesisat, Kaynak Teknolojisi, Güneş Ocakları (Sun Cooker)

Doç. Dr. M. Bahadır ÖZDEMİR  

(Bölüm Başkan Yrd.)

Tel: + 90 312 202 87 08

E-posta: mbozdemir@gazi.edu.tr

İlgi AlanlarıIsı Pompası Sistemleri, Termodinamik, Isı Transferi, Güneş Enerjisi Sistemleri, Sıhhi Tesisat, Bilgisayar Programları (Matlab, Delphi, Pascal, Fortran
 

Doç. Dr. Battal DOĞAN

Tel: +90 312 202 81 36

E-posta: battaldogan@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Temodinamik, Isı transferi, Yakıtlar ve Yanma,  İçten Yanmalı Motorlar, Kompresörler
 

Doç. Dr. Ahmet AKTAŞ  

(Bölüm Başkan Yrd.)

Tel: 

E-posta: a.aktas@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Yenilenebilir Enerji Kaynaları, Enerji Depolama, Güç Elektroniği, Fotovoltaik Paneller, Rüzgâr Enerjisi, Akıntı Enerjisi, Bataryalar, Ultrakapasitörler, Güç Elektroniği, DSP, PIC, PLC

 

Doç. Dr. Erdem ÇİFTÇİ

Tel: + 90 312 202 89 57

E-posta: erdemciftci@gazi.edu.tr

İlgi AlanlarıNanoakışkanlar, Isı Transferi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Isıl Sistemler

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Güven TUNÇ  

Tel: +90 0312 202 88 57

E-posta: guventunc@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Yakıtlar ve Yanma, Alev Kararsızlığı, Yenilenebilir Yakıtlar, Güneş Enerjisi, Nükleer Enerji
 

 


 

Arş. Gör. H. Erdi TANÜRÜN

Tel: + 90 312 202 89 59

E-posta: erdi.tanurun@gazi.edu.tr

İlgi AlanlarıTermodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD)

 

                                                                                  

Arş. Gör. Sedat MANTICI

Tel: 

E-posta: sedatmantici@gmail.com

 


 

Arş. Gör. Büşra ARSLAN

Tel: + 90 312 202 89 60

E-posta: busraozdemir@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Enerji ve Güç Depolama

Arş. Gör. İrem KARAASLAN

Tel: 

E-posta: iremkaraaslan@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), Nanoakışkanlar, Güneş Enerjisi Sistemleri

                                        

Arş. Gör. Şulenur ASAL

Tel: 

E-posta: sulenurasal@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği

                                 

Arş. Gör. Fethi Mustafa ÇİMEN

Tel: 

E-posta: fethimustafacimen@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Yakıt Hücreleri (Fuel Cells) 

                               

Arş. Gör. Oğuz Kaan ÇİNİCİ

Tel: 

E-posta: oguzkaancinici@gazi.edu.tr

İlgi Alanları: Enerji Depolama Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları